/

12. 11. 2022

Zařízení společnosti Stratosyst s názvem SkyRider chce dobýt svět

Mezi nejúspěšnější české space start-upy patří společnost Stratosyst, která vyvíjí speciální pseudosatelit SkyRider. Česká technologie najde využití v telekomunikacích, navigaci, pozorování kosmického prostoru nebo zemského povrchu. Její další produkty zároveň ve stratosféře testují vesmírné technologie.

Zařízení poskytne to, co dnes umožňují družice, ale s nižšími náklady. SkyRider se sice až do vesmíru nepodívá, je navržen pro vystoupání do stratosféry, jedné z vrstev atmosféry několik desítek kilometrů před hranicí vesmíru. Ale má komunikovat jak s klasickými satelity, tak s pozemními objekty. Navíc je určený pro všechny planety s atmosférou, v budoucnu se tak může podílet na výzkumu Marsu nebo Venuše. I když toto je spíše vzdálenější budoucnost, již v první fázi se budou moci speciální pseudosatelity zapojit do kosmického výzkumu. Stratosféra je totiž vhodným místem pro pozorování vzdáleného vesmíru. Kromě toho je technologie vhodná pro poskytování služeb v telekomunikacích, pozorování Země nebo pro navigaci.

Pseudosatelity spadají do segmentu takzvaných atmosférických satelitů či pseudosatelitů zvaných HAPS (High Altitude Pseudosatellite), které se mají ve stratosféře pohybovat ve výšce 20 až 30 kilometrů. Tam by nebránily provozu letadlům, zároveň by nebyly vystaveny negativnímu vlivu přírodních sil, jako jsou například tornáda a podobně.

Stratosféra skýtá jedinečné příležitosti pro celé lidstvo, a to zejména v oblasti telekomunikací, navigace a pozorování Země. Díky SkyRideru, bude možné zajistit spolehlivé připojení k 5G i 6G síti na jakémkoli místě (nejen) v ČR nebo zpřesnit navigaci v hustě zastavěných oblastech. V případě přírodních katastrof může SkyRider sloužit jako první pomocná infrastruktura, jež záchranářům umožní detekovat ohniska požárů a koordinovat a řídit hasicí a záchranné práce. Dojde-li k narušení telekomunikací v důsledku záplav či tornád, nabízí SkyRider rychlou a flexibilní náhradu poničených sítí. STRATOSYST rovněž nabízí spolupráci vědeckým ústavům v ČR, které mohou díky nám využít přístup do prostředí blízkého vesmírným podmínkám pro svůj výzkum a vývoj.