/

31. 10. 2023

Stratosyst

Jak zaznamenat vznik požáru už v okamžiku jeho zažehnutí a dosáhnout tak toho, aby byly záchranné složky co nejdříve na místě? Odpověď na tuto otázku přináší mladá česká společnost Stratosyst se svými stratosférickými pseudosatelity zvanými HAPS (High-altitude Pseudo-satellite). Jak už jejich název napovídá, jsou navrženy pro operace ve stratosféře, tedy zhruba ve výšce 18 až 20 km nad zemským povrchem. Nespornou předností HAPS oproti družicím, které musejí obíhat Zemi, je dlouhodobé udržení pozice nad zvoleným místem.

Unikátní pseudosatelity HAPS, jež jsou technologickým hybridem družic a letadel, své využití nenacházejí jen při detekci požárů a podpoře jejich zdolávání. Nabízejí široké uplatnění v celé řadě oborů, ať už se jedná o zemědělství, předpověď počasí nebo astronomické pozorování.

Aktuálně se společnost Stratosyst podílí na projektu EDF – EuroHAPS, kde společně s několika dalšími evropskými zeměmi pracuje na vývoji HAPS platforem, a dále ve spolupráci s VZLÚ a dalšími partnery vyvíjí kamerový systém modifikovaný do stratosférického prostředí. V neposlední řadě Stratosyst poskytuje testování a experimenty ve stratosférickém prostředí na multifunkční balónové platformě zvané Stratoscout.