/

25. 10. 2022

Potenciál vesmírné spolupráce s Indo-pacifikem

Ve dnech 30. listopadu až 1. prosince se v Praze v rámci Czech Space Week uskuteční odborný seminář pořádaný pod záštitou Českého předsednictví Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem dopravy a za podpory Evropské komise a EUSPA. Cílem semináře je implementace strategie EU pro spolupráci s Indo-pacifikem, která byla představena v září 2021.

Strategie se zabývá otázkami zlepšení porozumění potenciálu (zejména komerčního), který kosmický program EU nabízí pro podporu hospodářského růstu, digitalizace a udržitelnosti, ale také pro podporu spolupráce a kooperace kosmických i nekosmických ekosystémů s indo-pacifickými zeměmi, zejména se zeměmi ASEAN. Indo-pacifický region má zásadní význam pro hospodářský růst Evropské unie, protože produkuje téměř 60 % celosvětového HDP a podílí se dvěma třetinami na celosvětovém růstu.

Součástí semináře bude také návštěva sídla EUSPA.