/

9. 11. 2023

OHB Czechspace

Vedení studie využití jaderného paliva pro náročné vesmírné mise a spolupráce na misi Hera, jejímž cílem je pomoci najít účinný způsob obrany Země v případě srážky s asteroidem. To jsou některé z klíčových projektů české společnosti OHB Czechspace, které si ještě blíže představíme. Nejdříve si však pojďme přiblížit samotnou společnost OHB Czechspace, která byla založena před pěti lety a od roku 2018 je členem Evropské kosmické a technologické skupiny OHB SE. Tato společnost se specializuje na dodávky konstrukcí kosmických zařízení, družicových adaptérů, MGSE a dalších konstrukčních subsystémů a jejím cílem je přispět k tomu, aby se Česko stalo jednou z předních sil v kosmickém průmyslu.

Jak už jsme nastínili, k nejnovějším úspěchům této společnosti patří skutečnosti, že ji zástupci ESA pověřili vedením studie s názvem RocketRoll, jejímž cílem je prozkoumat možnosti využití jaderného paliva pro náročné vesmírné mise v oblasti logistiky a průzkumu vesmíru. Na této studii bude OHB Czechspace po dobu dvanácti měsíců spolupracovat s předními českými a německými odborníky.

Dalším významným projektem společnosti OHB Czechspace je zmíněná spolupráce na misi planetární obrany Evropské kosmické agentury (ESA) známé pod názvem Hera. Jak se OHB Czechspace na této misi podílí? Vývojem kompletní konstrukce sondy, jejímž úkolem bude analyzovat kráter po nárazu a také různé vlastnosti cílového asteroidu. Společnost OHB Czechspace musí zajistit nejen to, že veškeré konstrukční díly odolají nehostinnému prostředí ve vesmíru, ale také že bude sonda bezpečně přepravena na různá montážní místa napříč Evropou.