/

16. 11. 2020

Kde Galileo končí, my začínáme, říká Ladislav Čapek ze startupu Intellmaps

Už jako kluk měl rád mapy a jeho vášeň pro tento koníček se nakonec přetavila i v jeho povolání. Vystudoval geodézii na ČVUT, kde působil jako doktorand, studoval mimo jiné 3D geoinformační systémy v dánském Aalborgu, a také strávil 5 let na stážích ve světoznámém Silicon Valley. V březnu tohoto roku založil úspěšný startup Intellmaps, v rámci kterého pracuje na projektu seamless indoor outdoor navigation. S tím se nyní dostal do kosmického inkubátoru ESA BIC Prague.

Jak aplikace funguje a pro koho je určena? Kde se zrodil nápad na její vývoj? A jaké výhody z účasti v inkubátoru ESA BIC plynou?

Na tyto a další otázky odpovídal zakladatel startupu Intellmaps Ladislav Čapek.

Ing. Ladislav Čapek, MBA, zakladatel Intellmaps

Můžete představit projekt, s kterým vstupujete do ESA BICu? Jak technologicky funguje a co přináší?

Projekt seamless indoor outdoor navigation se zabývá navigačními systémy vně ale i uvnitř nejrůznějších budov. Oba typy navigačních systémů kombinujeme v naší aplikaci navíc tak, že uživatel ani nepozná, kdy se mu data synchronizují, a proto hovoříme o navigaci bez vnitřního a vnějšího rozhraní.

V našem projektu vyvíjíme aplikaci primárně zaměřenou na mapování infrastruktury a její správu. Jsme schopni mapovat vnější systémy a objekty i vnitřní prostory. Do interaktivních map zanášíme tedy jak budovy, inženýrské sítě anebo hydranty, tak jednotlivé místnosti včetně jejich vybavení a rozmístění konkrétních věcí. To je možné díky kombinaci vnějšího navigačního systém Galileo a vnitřního systému založeného na senzorech nazývaných beacon.

Jedná se o takovou malou elektronickou krabičku, která vyzařuje signál. Pokud je tato krabička umístěna v místnosti a vy do ní vejdete, promítne se vaše poloha do konkrétní mapy. Výhoda těchto senzorů je v jejich implementaci, která je velice rychlá a relativně levná. Senzory navíc nemusíte dávat úplně do všech místností, ale jenom do těch, v kterých se budete pohybovat. Konkrétní zadání už potom záleží přímo na zákazníkovi.

Jak se zrodil nápad na tuto aplikaci?

Na začátku byla poptávka od zákazníků, kteří si stěžovali, že se nemůžou orientovat uvnitř budov. Lidé se tam ztráceli a jakmile přišla nějaká externí firma anebo návštěva, tak nevěděli, kde jsou a kam mají jít. My jsme začali pracovat na řešení tohoto problému a nabalovali na to navíc další využití vyvíjené aplikace. Vzhledem k tomu, že se získaná data ukládají na server, tak je lze zpětně využít pro sledování osob v rámci dané budovy anebo pro tvorbu tzv. heatmap, které nám ukazují, kde se pohybuje nejvíce lidí. Tato data pak může náš klient využít například k tomu, aby optimalizoval rozložení místností v objektu podle výskytu zákazníků. K aplikaci tak přidáváme ještě zpětnou analýzu dat.

Pro koho je aplikace určená? 

Do budoucna se chceme zaměřit na nějaké středně velké zákazníky. Můžou to být třeba i nějaká města, v kterých žijou desítky až stovky tisíc obyvatel a ve svém vlastnictví mají stovky bytů, hotel, kino, restaurace a podobně. Velký potenciál využití naší aplikace vidíme u rozsáhlejších budov, ať už se jedná o třeba o budovy státních institucí jako třeba nemocnice anebo privátních komplexů budov. V nemocnicích bychom mohli pomoct například při přesunu krve z jednoho oddělení na druhé. Pomocí aplikace lze sledovat osobu, která krev převáží, a tak máte přehled, kde se právě nachází.

Zároveň chceme aplikaci nabídnout i pro pacienty nemocnice, kteří by se její pomocí orientovali při hledání jednotlivých oddělení. Jako příklad si můžeme uvést, že byste přišla do nemocnice Motol. Stáhla byste si aplikaci do svého mobilu a zadala jméno lékaře, ke kterému jdete. Aplikace by vám pak vykreslila cestu, kterou už jenom následujete. Lidé, kteří by si nechtěli aplikaci stahovat by mohli využít nějakého informačního stánku, kde by si pouze přečetli, kudy mají jít.

Existuje už nějaká podobná aplikace té vaší? 

Indoor a outdoor navigaci už má google maps a nabízí ji v USA. V praxi tedy můžete do svého cíle zadat nákupní centrum s konkrétním obchodem. Samozřejmě musí využití této služby předcházet rozmístění navigačních majáků nebo senzorů, které vás na dané místo dovedou. Cílovou skupinou je tedy jiný segment zákazníků než v našem případě. Zatímco u Google Maps se jedná o běžného uživatele, naše aplikace je dělaná spíše pro interní správu majetku nebo budovy.

V jaké fázi vývoje nyní aplikace je? A kdy by se měla začít aktivně používat? 

Teď děláme studii na poliklinice Prosek. Jedná se o obrovský komplex z 80. let, na který navazovaly další přístavby, takže množství záznamů o jednotlivých místnostech je ohromné. Všechny plány mají dosud v papírových šanonech a uvědomují si, že tento systém je dlouhodobě neudržitelný. My se jim snažíme prostřednictvím naší aplikace pomoct. Máme zatím zmapované plány podlaží a jednotlivé místnosti, do kterých přidáme konkrétní položky – například polohy hasicích přístrojů v budově anebo zaznamenáváme, kdo má místnost pronajatou. V momentě kdy jim přijde externí firma na revizi hasicích přístrojů, využijí naší aplikace a prostřednictvím navigace pošlou pracovníky na konkrétní místo. Také aktuálně testujeme sílu signálu z jednotlivých beaconů a provádíme tzv. triangulace, kdy zjišťujeme nejlepší umístění beaconů v rámci místnosti. I přesto, že nás čeká ještě dost práce, věřím, že v půlce příštího roku už budeme mít nějaký pilotní projekt, kdy bude aplikace reálně fungovat.

Zdroj: Intellmaps

Můžete popsat vaši cestu do kosmického inkubátoru ESA BIC? 

O existenci inkubátoru ESA BIC jsem věděl už před tím, než jsem se do něj s aplikací přihlásil. Inkubátorem shodou okolností prošli už dva z mých kamarádů a byli velmi spokojení. Měl jsem tedy velice dobré reference, a proto jsem příliš neváhal, když jsem zjistil, že je tady možnost, abych se také přihlásil. Velmi mě překvapilo, že podmínkou přijetí přihlášky nebylo pokročilejší stádium vývoje aplikace. I přesto, že jsem za sebou měli zhruba půl rok práce, dostali jsem příležitost přihlásit se a nakonec jsme byli i vybráni.

Co vašemu startupu přinese inkubace v ESA BICu? 

Vedle finanční podpory, která nám pomůže při vývoji aplikace, získáme zázemí v inkubátoru, mentoring a další konzultace s odborníky. Potkáme také investory a potenciální zákazníky. Na celý průběh inkubace se už teď hrozně těším a  velmi si cením toho, že jsme byli vybráni.

Plánujete už nyní nějaký další projekt, který by měl také přesah do “spacu”? 

Aktuálně v plánu žádný další nemáme. Podílíme se ale na již inkubovaném startupu Big Terra, který pomáhá africkým zemědělcům s plánováním pěstování plodin. Využívá data z družic Copernicus určené pro dálkový průzkum Země a na základě dlouhodobé a detailní technické analýzy vyhodnocuje nejvhodnější podmínky pro sadbu a sklizeň konkrétních druhů plodin. My jim pomáháme s tvorbou kvalitních map, které zemědělcům dodávají.